Contacts

 

 

We are in internet

 

Messengers


We are on a map convenient for you

 

To check available rooms for the dates you need
press this button

Book a room

Maria Klimova
Stanislav Sadalsky
Tatyana and Sergey Nikitin
Svyatoslav Yeshchenko
Mikhail Tserishchenko
Yaroslav Boyko
Svetlana Toma
Vladimir Asmolov
Kirill Safonov
Ivan Zhidkov
Anastasia Volochkova
Anastasia Zadorozhnaya
Oleg Polpudin
Evelina Bledans
Gennady Vetrov
Andrey Lvovich Urgant
Marina Domozhirova
Varvara Chaban
Tatyana Vasilyeva
Nadezhda Granovskaya
Alexander Martynov
Anna Mikhailovskaya
Alexey Vasiliev
Vyacheslav Razbegaev
Sergey Astakhov
Sergey Glushko
Parubel Ekaterina
Maria Poroshina
Julia Sliferstein
Grigory Antipenko
Elena Borshcheva
Artyom Bibilyurov
Andrey Chernyshev
Ilya Sokolovsky
Olga Ostroumova
Alexander Pankratov Cherny
Evelina Bledans
Aristarchus Venes